Home

ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice | Produse biologice | Programul Sapard | Legislatie | Autoritatea Nationala a Produselor Ecologice | Statiuni de cercetare agricola | Asociatii ale producatorilor si procesatorilor | ferme agricole ecologice | Utilaje specifice | Seminte organice certificate | Produse utilizabile in agricultura ecologica | Firme de certificare | Conferinte , simpozioane, seminarii, intalniri | Comunicat de presa | Invatamint agricol | Articole, carti, reviste de specialitate | Bursa agribio | Cautare de parteneri | Linkuri | Colaboratori | Forum
Agricultura biologica in Romania
Programul Sapard

Special pre-Accession Programme for Agriculture and Rural Development
 
Programul special de pre-aderare pentru agricultura si dezvoltare rurala
 
Credite pentru agricultura
 
Programul SAPARD

PROGRAMUL SAPARD

Special pre-Accession Programme for Agriculture and Rural Development este cel de-al treilea instrument financiar nerambursabil conceput pentru a sprijini tarile candidate in abordarea reformei structurale in sectorul agricol si in alte domenii legate de dezvoltarea rurala, precum si in implementarea acquis-ului comunitar referitor la CAP (Common Agricultural Policy - Politica Agricola Comuna) si la legislatia aferenta.
In perioada 2000-2006, Romania urmeaza sa primeasca 150 milioane Euro/an, fiind cel de-al doilea mare beneficiar dupa Polonia. In plus, guvernul Romaniei va contribui cu suma de 50 milioane Euro.
SAPARD finanteaza proiecte majore din domeniul agricol si al dezvoltarii rurale. Romania a identificat patru masuri prioritare care urmeaza sa fie finantate in cadrul acestui program:
- Imbunatatirea activitatilor de prelucrare si comercializare a produselor agricole si pescaresti;
- Dezvoltarea si imbunatatirea infrstructurii rurale;
- Dezvoltarea economiei rurale (investitii in companiile cu profil agricol; Diversificare economica; Silvicultura);
- Dezvoltarea resurselor umane (Imbunatatirea activitatii de instruire profesionale; Asistenta tehnica, inclusiv studii menite sa sprijine pregatirea si monitorizarea programului, campanii de informare si publicitate).
Avand in vedere punctele tari, diferentele, decalajele si oportunitatile identificate, strategia pe termen scurt si lung propusa de PNADR va avea urmatoarele obiective strategice:
- dezvoltarea durabila a unui sector agro-alimentar competitiv prin modernizarea si imbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si piscicole.
- cresterea standardului de viata in spatiul rural prin imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurilor sociale si prin definirea si stabilirea unei bune practici agricole necesare unei agriculturi durabile si dezvoltarii rurale;
- dezvoltarea economiei rurale prin infiintarea si modernizarea bunurilor imobile pentru exploatatiile agricole si forestiere private, dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice, in vederea mentinerii si/sau crearii unor venituri alternative/suplimetare si a noi de locuri de munca.
- dezvoltarea resurselor umane prin imbunatatirea instruirii profesionale a producatorilor agricoli si detinatorilor de terenuri forestiere si prin construirea si consolidarea capacitatii institutionale

Programul SAPARD va fi derulat pe baza de proiecte angajate Ón sectorul public si cel privat si va demara cu doua masuri prioritare :
* Masura 1.1 Dezvoltarea prelucrarii si marketingului produselor agricole si piscicole.
* Masura 2.1 Dezvoltarea si Ómbunatatirea infrastructurii rurale


OBIECTIVE PRINCIPALE

Masurile din programul SAPARD au ca scop principal facilitarea implementarii acquis-ului comunitar, remedierea unor deficiente ce caracterizeaza agricultura in Romania, inainte de aderarea la Uniunea Europeana.
In mod particular, sprijinul pentru aceasta masura este destinat imbunatatirii situatiei actuale a infrastructurii din cadrul spatiului rural, a conditiilor de viata si a standardelor de munca si mentinerea populatiei in spatiul rural prin:
- ameliorarea accesului la reteaua de drumuri comunale, judetene, nationale, cai ferate, precum si la exploatatiile agricole, obiective turistice de importanta nationala sau alte obiective economice;
- sprijinirea activitatilor economice comerciale si turistice prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale;
- ameliorarea in conformitate cu standardele in vigoare a conditiilor igienico-sanitare ale locuitorilor si a activitatilor productive desfasurate;
- ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare;

CINE POATE SOLICITA FINANTARE

- consiliile locale ale comunelor din Romania
- asociatii, cu statut juridic, intre Consiliile Locale ale comunelor din Romania

ACTIVITATI ELIGIBILE

Masura se va concentra pe proiecte de investitii pentru:
- Constructia si modernizarea drumurilor si podurilor locale comunale
- Constructia si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa potabila
- Constructia de sisteme de canalizare a apei prin investitii legate de statii de tratare a apei.

ZONE ELIGIBILE

Investitiile trebuie sa se desfasoare in spatiul rural din Romania, comunele fiind definite conform Legii nr. 2/1968 cu privire la organizarea administrativ teritoriala.
Masura va fi implementata cu prioritate in zonele geografice defavorizate, si in zonele geografice cu inalt potential productiv.

CONDITII DE FINANTARE SI LIMITE DE BUGET

Intre 100 000 si 1 000 000 Euro.
Acest sprijin este in general format din sume publice dupa cum urmeaza:
- Minim 25% contributie nationala (buget local sau national)
- Pana la 75% contributie UE
Rata de 100% poate fi aplicata la proiectele publice care nu genereaza un venit substantial net.
Unul si acelasi beneficiar poate primi sprijin financiar pentru proiecte complet diferite, in intreaga perioada de implementare a Programului SAPARD, numai de 2 ori, cu un total cumulat in limita maxima eligibila a valorii finantarii pe masura.

DURATA PROIECTULUI

In vederea consumarii pana la sfarsitul anului 2003 a alocarilor financiare aferente anilor 2000 si 2001 (conform acordurilor anuale de finantare), data limita pentru finalizarea proiectelor selectate este 30 septembrie 2003.

UNDE SE DEPUN CERERILE DE FINANTARE

In functie de regiunea de dezvoltare unde este localizat proiectul, Cererea de finantare trebuie depusa direct, personal de catre unul din cei doi responsabili de proiect, la una dintre adresele Birourilor Regionale de Implementare a Programului SAPARD (BRIPS) indicate mai jos:

* Biroul Regional SAPARD Iasi - Regiunea 1 Nord-Est (pentru judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui)
Str. Stefan cel Mare, 47-49, Iasi, judetul IASI

* Biroul Regional SAPARD Constanta - Regiunea 2 Sud-Est (pentru judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea)
Str. Revolutiei din 22 dec, nr. 17, Constanta, judetul CONSTANTA

* Biroul Regional SAPARD Targoviste - Regiunea 3 Sud (pentru judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman)
Bdul. Mircea cel Batran, nr. 12, Targoviste, judetul DAMBOVITA

* Biroul Regional SAPARD Craiova - Regiunea 4 Sud-Vest (pentru judetele Gorj, Dolj, Mehedinti, Olt, Valcea)
Str. Bibescu, nr. 3, Craiova, judetul DOLJ

* Biroul Regional SAPARD Timisoara - Regiunea 5 Vest (pentru judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis)
P-ta Libertatii nr. 1, Timisoara, judetul TIMIS

* Biroul Regional SAPARD Satu Mare - Regiunea 6 Nord-Vest (pentru judetele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Salaj, Satu-Mare)
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 13, Satu-Mare, judetul SATU MARE

* Biroul Regional SAPARD Alba Iulia - Regiunea 7 Centru (pentru judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu)
Str. Iuliu Maniu nr. 13, Alba-Iulia, judetul ALBA

* Biroul Regional SAPARD Bucuresti - Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov (pentru Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov)
Piata Rosetti, nr. 4 sect. 1, Bucuresti.

TERMEN LIMITA

Perioada de depunere a cererilor de finantare este de aproximativ 30 zile calendaristice, de la data de incepere a sesiunii de proiecte la termenul limita de depunere a cererilor de finantare, ora 16.00.
In fiecare zi de vineri cererile de finantare se vor primi pana la ora 12.00. Daca ultima zi de depunere este zi de vineri cererile de finantare se vor depune pana la ora 16.00.
Cererile de proiecte se vor lansa lunar iar termenul limita de depunere va fi aceeasi zi din luna urmatoare.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Pentru orice alte informatii referitoare la programul SAPARD, solicitantii se pot adresa atat la sediul central cat si la sediile Birourilor Regionale de Implementare a Programului SAPARD.

Agentia SAPARD - sediul central Str. Negustori nr. 1B sector 2 Bucuresti;
Tel/fax: 0040-1-311.09.99; e-mail: sapard@sapard.ro
Persoane de contact: Emilia Vasilescu, Virginia Toma

Biroul Regional SAPARD Iasi - Regiunea 1 Nord-Est
Tel: 0232 262 697, Fax: 0232 262 696, sapard_ne@yahoo.com
Persoane de contact: Teodor Robu , Ion Galca

Biroul Regional SAPARD Constanta - Regiunea 2 Sud-Est
Tel: 0241 617 122, 0241 617 066, Fax: 0242 617 122, sapard2@email.ro sapard2@yahoo.com
Persoane de contact: Gheorghita Corbu, Teodora Ninof

Biroul Regional SAPARD Targoviste - Regiunea 3 Sud
Tel/Fax: 0245 62 02 41, sapard3tgv@softex.ro
Persoane de contact:Comsa Dorina, Nedelcu Marilena

Biroul Regional SAPARD Craiova - Regiunea 4 Sud-Vest
Tel: 0251 406 402, Fax: 0251 406 401, sapardcraiova@yahoo.com
Persoane de contact: Popescu Daniel, Florea Ionica

Biroul Regional SAPARD Timisoara - Regiunea 5 Vest
Tel: 0256 432 223, Fax: 0256 432 265, salagean@mail.dnttm.ro
Persoane de contact: Daniela Flavia Salagean, Sonia Adelina Dig

Biroul Regional SAPARD Satu Mare - Regiunea 6 Nord-Vest
Tel: 0261 768 707, Fax: 0261 806 023, brips6nv@k.ro
Persoane de contact: Ioan Marchis, Dumitru Timerman

Biroul Regional SAPARD Alba Iulia - Regiunea 7 Centru
Tel: 0258 810 433,
Fax: 0258 810 335
sapard7@cristalsoft.ro
Persoane de contact: Ana Goia Mocan, Stanca Mocan

Biroul Regional SAPARD Bucuresti - Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov
Tel/Fax: 021 311 06 13/16/65, brips8@k.ro
Persoane de contact: Cornel Vasiliu, Olguta Magdalena Miloiu

Intrebarile relevante pentru solicitanti, impreuna cu raspunsurile acestora, vor fi publicate pe Internet: in web-site-ul Agentiei SAPARD http://www.sapard.ro
Informatiile prezentate mai sus se refer„ la Masura 2.1 Dezvoltarea si Ómbunatatirea infrastructurii rurale