Home

ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice | Produse biologice | Programul Sapard | Legislatie | Autoritatea Nationala a Produselor Ecologice | Statiuni de cercetare agricola | Asociatii ale producatorilor si procesatorilor | ferme agricole ecologice | Utilaje specifice | Seminte organice certificate | Produse utilizabile in agricultura ecologica | Firme de certificare | Conferinte , simpozioane, seminarii, intalniri | Comunicat de presa | Invatamint agricol | Articole, carti, reviste de specialitate | Bursa agribio | Cautare de parteneri | Linkuri | Colaboratori | Forum
Agricultura biologica in Romania
Autoritatea Nationala a Produselor Ecologice

 
(spicuiri din Articolul 1)
 

(2) Pentru punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta se infiinteaza Autoritatea Nationala a Produselor Ecologice, denumita in continuare A.N.P.E., ca serviciu de specialitate in cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, care asigura respectarea prevederilor legale specifice si controlul privind metodele de productie ecologica a produselor agroalimentare.

(3) In realizarea obiectului sau de activitate A.N.P.E. are urmatoarele atributii principale:

a) elaboreaza Programul national privind agricultura ecologica;

b) initiaza, prin Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, proiecte de acte normative privind agricultura ecologica;

c) emite si revizuieste periodic caietele de sarcini-cadru pentru produsele prevazute la alin. (1), aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei;

d) elaboreaza reguli si norme de control, de certificare si comercializare a produselor agroalimentare ecologice, in concordanta cu reglementarile organismelor internationale in domeniu la care Romania este parte;

e) inregistreaza si tine evidenta la zi a operatorilor, persoane fizice si juridice, care produc, prepara sau importa/exporta produse agroalimentare in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta;

f) acrediteaza persoane fizice si juridice din sectorul public si privat pentru efectuarea inspectiei si a testelor de calitate pentru productia ecologica;

g) controleaza si supravegheaza activitatea organismelor de inspectie si certificare acreditate;

h) aproba Programul de inspectie si certificare propus de organismele acreditate;

i) retrage acreditarea organismelor de inspectie si certificare care nu respecta normele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta si reglementarile adoptate in temeiul acesteia;

j) asigura legatura cu organismele internationale specializate in domeniul agriculturii ecologice;

k) organizeaza programe de formare si pregatire a operatorilor din agricultura ecologica.

(4) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei este abilitat sa adopte reglementari armonizate cu normele si standardele ecologice comunitare.

Enter content here