Home

ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice | Produse biologice | Programul Sapard | Legislatie | Autoritatea Nationala a Produselor Ecologice | Statiuni de cercetare agricola | Asociatii ale producatorilor si procesatorilor | ferme agricole ecologice | Utilaje specifice | Seminte organice certificate | Produse utilizabile in agricultura ecologica | Firme de certificare | Conferinte , simpozioane, seminarii, intalniri | Comunicat de presa | Invatamint agricol | Articole, carti, reviste de specialitate | Bursa agribio | Cautare de parteneri | Linkuri | Colaboratori | Forum
Agricultura biologica in Romania
HOTARARE nr. 1.517 din 18 decembrie 2002

HOTARARE nr. 1.517 din 18 decembrie 2002

privind infiintarea Comitetului interministerial de monitorizare a Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 8 ianuarie 2003

In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1

(1) Se infiinteaza Comitetul interministerial de monitorizare a Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, denumit in continuare Comitetul interministerial, ca organism fara personalitate juridica pe langa Departamentul de Comert Exterior, in scopul urmaririi modului de aplicare a mecanismelor de sustinere si promovare a exportului.

(2) Componenta Comitetului interministerial este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

Comitetul interministerial are urmatoarele atributii:

a) analizeaza propunerile ministerelor de resort privind strategiile de dezvoltare a exportului de produse industriale si de produse agroalimentare, in vederea:

- cresterii ponderii exportului de produse cu valoare adaugata ridicata si de produse agroalimentare biologice certificate;

- imbunatatirii structurii calitative a productiei pentru export si a exportului prin promovarea sectoarelor si produselor cu potential competitiv in comertul international;

- extinderii exportului pe piete de interes;

b) monitorizeaza modul de realizare si eficienta programelor de promovare si sustinere a exportului specifice fiecarui minister de resort cu atributii in administrarea acestora;

c) evalueaza activitatea desfasurata in domeniul sustinerii si promovarii exportului si face propuneri Guvernului pentru imbunatatirea si dezvoltarea instrumentelor de stimulare si promovare a exportului, in corelare cu reglementarile in domeniu;

d) analizeaza propunerile ministerelor de resort, stabilite prin consultari cu patronatele si asociatiile profesionale, privind fondurile bugetare care urmeaza a fi incluse in bugetul de stat anual pentru sustinerea si promovarea exportului;

e) evalueaza necesarul de fonduri bugetare pe termen mediu si face propuneri de repartizare a acestora pe instrumente de stimulare, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite;

f) promoveaza parteneriatul public-privat in vederea imbunatatirii activitatii de aplicare a Sistemului de sustinere si promovare a exportului.

ART. 3

(1) Conducerea Comitetului interministerial este asigurata de secretarul de stat coordonator al Departamentului de Comert Exterior, in calitate de presedinte, iar secretariatul, de catre Asociatia Nationala a Exportatorilor si Importatorilor din Romania.

(2) In lipsa presedintelui conducerea Comitetului interministerial este asigurata de catre un membru al Comitetului interministerial desemnat de presedinte.

(3) Nominalizarea reprezentantilor in Comitetul interministerial se va face in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, de catre conducatorii institutiilor prevazute in anexa.

ART. 4

(1) Comitetul interministerial isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de organizare si functionare, pe care il aproba in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

(2) La lucrarile Comitetului interministerial pot participa ca invitati reprezentanti ai organizatiilor profesionale, patronale si ai Consiliului Concurentei.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

컴컴컴컴컴컴컴

Departamentul de Comert Exterior

Eugen Dijmarescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.517.

ANEXA 1

COMPONENTA

Comitetului interministerial de monitorizare

a Sistemului de sustinere si promovare a exportului

cu finantare de la bugetul de stat

1. Presedinte - secretar de stat, coordonatorul Departamentului de Comert Exterior

2. Membri:

- secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice;

- secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii si Prognozei;

- secretar de stat la Ministerul Industriei si Resurselor;

- secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;

- secretar de stat la Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie;

- secretar de stat la Ministerul Integrarii Europene;

- presedintele Bancii de Export-Import a Romaniei - S.A. (Eximbank);

- secretarul general al Asociatiei Nationale a Exportatorilor si Importatorilor din Romania.